The Lord's Prayer in Irish Gaelic

One of my favorite prayers in the language of my ancestors. Irish Gaelic. Beautiful language.Ár n-Athair

Ár n-Athair atá ar neamh,
Go naofar d'ainim,
Go dtagfadh do ríocht,
Go ndéantar do thoil ar an talamh
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin
(Ach ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc,)

Comments

Popular posts from this blog

The Crucible vs. McCarthyism: A Comparison/Contrast Essay.

Finding Healing and Refuge in the Catholic Church

Baby #2